Electronic-star Polska – Audio HiFi, TV ,Video, Car Audio – Partnerprogramm

Affiliate Marketing Partnerprogramm von Electronic-star Polska – Audio HiFi, TV ,Video, Car Audio aus dem belboon Netzwerk

Beschreibung des Partnerprogramms: (laut belboon)

electronic-star.pl jest sklepem internetowym z brany elektroniki uytkowej oraz specjalizuje si w akcesoriach DJ-skich oraz muzycznych.
Sklep jest platynowym sprzedawc na platformach eBay w wielu krajach, a w Polsce dziaa w serwisie Allegro.
Zasadniczym celem electronic-star.pl jest bycie liderem cenowym.
Równie wane jest dla nas zapewnienie klientom komfortowych i optymalnych warunków dokonywania zakupów.
Wspópraca z electronic-star.pl bazuje na zasadzie pay-per-sale.
Modele prowizji: Partnerstwo – 8% Pay per Sale Model ten obowizuje od dnia 12.01.2014 i jest wany na cay okres partnerstwa.
To znaczy, e gdy zdobywaj Pastwo kolejne sprzedae, poziom zmienia si, a tym samym prowizje podwyszaj si automatycznie.
Taki model wynika z tego, e chcemy budowa dugotrwae parterstwa oraz odpowiednio je nagradza.
electronic-star.pl oferuje swoim partnerom indywidualnie dopasowane rozwizania.
Grupy docelowe: owcy okazji & wiadomi kupujcy wszystkie osoby z zamiarem zakupu produktów elektroniki uytkowej nasze produkty s równie interesujce dla szkó, wacicieli sal gimnastycznych i restauracyjnych

Direkt Anmelden beim Electronic-star Polska – Audio HiFi, TV ,Video, Car Audio Partnerprogramm


Dies Partnerprogramm ist Teil des belboon GmbH Affiliate Netzwerkes – Stand der Information: 20 September 2016 – Keywords: belboon, Affiliate, Merchant, Affiliates, Merchants, Netzwerk, Affiliatenetzwerk, Affiliate-Netzwerk, Partnerprogramm-Netzwerk, Partnerprogrammnetzwerk, Netzwerk, Affiliatenetzwerke, Affiliate-Netzwerke, Partnerprogramm-Netzwerke, Partnerprogrammnetzwerke, Publisher, Advertiser, Affiliate-Programm, Affiliateprogramm, Partnerprogramm, Affiliate-Programme, Affiliateprogramme, Partnerprogramme